Racing Shoe Size

shoe men women men women
3 4.5 9 10.5
4 5.5 9.5 11
x 3 4.5 9
5 6.5 10 11.5
6 7.5 10.5 12
6.5 8 11 12.5
7 8.5 11.5 13
7.5 9 12 13.5
8 9.5 13 14.5
8.5 10 14 15.5